Eesti keeles Deutch English

Arhiivindusalane suvekool Käsmus

Selleaastane suvekool sarjast „Eestlaste kultuuripärand võõrsil II“ toimus 17-22.06.2008 Käsmus. Suvekool on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes asukohamaas tegelevad eesti kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekoolist osavõtjate põhivaldkond on koondunud arhiivinduslikule tegevusele, kus keskendutakse välismaal olemasolevate Eesti ja eestlaste kohta käivate dokumentide ja materjalide kogumisele.
Käsmu suvekoolist olid tulnud osa võtma väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud ja kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud eesti kogukondade liikmed Ameerikast, Austraaliast, Kanadast, Venemaalt, Saksamaalt, Rootsist, Lätist ning Inglismaalt.

Paljud suvekooli külalised olid omavahel tuttavad juba eelmise aasta Koke suvekooli kaudu. Käsmu saabumise päeval oli meil võimalus tutvuda Lahemaa Rahvuspargi tuntumate mõisatega (Palmse, Sagadi) ja vaatamisväärsustega (Ilumäe kalmistu), mille ajalugu tutvustas meile ajalooteaduste professor Enn Tarvel.

Suvekooli asukohta Käsmut ja tema ajalugu tutvustas meile väga huvitavalt Anto Juske, kes on avaldanud Käsmu kohta mitmeid raamatuid. Eestis väga populaarne ja meeldiv suvitusküla Käsmu on kuulsust kogunud kaptenite külana, kus on aegade jooksul elanud 64 kaptenit.
Käsmus jääb omapäraselt silma valged puidust majad ning mereäärsed hiigelsuured kivid.

Käsmu suvekooli korraldajateks olid 2008 a. jaanuaris loodud MTÜ Baltic Heritage Network koos väliseesti arhiivide töörühmaga. Suvekooli raames toimusid loengud ja koolitused kultuuripärandi digiteerimisest, kultuurivaradega seotud õigusküsimustest ning sellest, kuidas ja miks koguda eestlaste elulugusid. Oma teadmisi ja praktilisi näpunäiteid jagasid koolitajad erinevatest Eesti mälu-ja teadusasutustest, nagu Rahvusarhiiv, Filmiarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikool, Ühendus Eesti Elulood.
USA arhiivide õigusküsimustest rääkis külalislektor Elizabeth Haven Hawley Immigratsiooniajaloo Uurimise Keskusest (Minneapolis).


Esmakordselt toimus suvekoolis mälukildude õhtu, kus kõigil osalejatel oli võimalus pajatada üks killuke oma elust. Mälukildude teemaks oli valitud „Minu esimene välisreis“, kus sai kuulda väga humoorikaid ja huvitavaid seikasid. Suvekooli viimane päev oli vaba foorumi päev, kus seminarist osalejatel oli võimalus rääkida oma kogukonna või asutuse töödest tegemistest ning tulevikuplaanidest. Väga põhjalikud eesti arhiivid on senini moodustatud Austraalias ( Eesti Arhiiv Austraalias), Kanadas ( Tartu Instituudi dr. Endel Aruja nimeline Arhiiv ja Raamatukogu) ning USA-s (Eesti Arhiiv Ühendriikides).
Käsmu suvekool lõppes ühise väikese laulupeoga, kus pilli mängis Eesti Pärimusmuusika Keskusest Aleksander Sünter. Korraldajatel oli ühislaulupeoks välja antud suvekooli laulik, sest tihtipeale juhtub ikka nii, et inimesed teavad küll erinevaid laule kuid mäletavad laulust vaid esimest salmi. Lauliku abil oli väga mõnus kaasa laulda. Ühislaulmise õhtuks tuli meile külla Veljo Tormis, kellega koos sai mitu regilaulu ära lauldud.
Suvekoolist osavõtt oli väga huvitav ja hariv ning oluline oli ka kontaktide vahetus osavõtjatega. Nüüd tuleb vaid see õpitu kõik oma praktilistes töödes ära rakendada.
 

Triin England
Kölni Eesti Rahvuskoondise liige