Eesti keeles Deutch English

Tere tulemast!

Eesti Arhiiv Saksamaal kodulehekülje tekkelugu sai alguse ühest projektist nimega EÜSL’i Kölni Rahvuskoondise Arhiiv Saksamaa Liitvabariigis. Arhiiviprojekti alustati 2007 aastal ning projekti toetajaks on Rahvuskaaslaste programm (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium).

Kuna Saksamaal elavate eestlaste peamine tegevus toimus ja toimub suures osas kohapealsetes organisatsioonides, kajastub rahvuskoondistes alles jäänud materjalides ere ja kordumatu ajalugu. Erinevalt näiteks Kanadast, Ameerikast, Rootsist, Austraaliast, kus tekkisid tugevad eesti keskarhiivid, ei asutatud mitmetel objektiivsetel ja subjektiivsetel pöhjustel sellist keskarhiivi Saksamaal. Kogu Saksamaa eestlaskonna kujunemist, käekäiku ja arengut kajastav dokumendipärand on jäänud tänaseni laialipillutatuks ja seega ka hävimisohtu.

Kölni Eesti Rahvuskoondise rahvas on vötnud seda probleemi tösiselt ning seadnud endale eesmärgiks korrastada ja säilitada rahvuskoondise tegevuse käigus tekkinud ajaloolis-kultuurilise väärtusega arhivaale ning teha osaliselt need dokumendid ka internetipöhiselt kättesaadavaks.

Eesti Arhiiv Saksamaal eesmärgiks on koguda ja säilitada oma tegevuse löpetanud EÜSL’i rahvuskoondiste kui ka tegutsevate rahvuskoondiste ning teiste eestlaste ühenduste materjale. Koduleheküljel on vöimalus  ka eraisikutel  oma personaalarhiive avaldada. Samuti on vöimalik arhiivi koduleheküljel külastada virtuaalseid näitusi, mis on seotud siinsete eestlastega, lugeda arhiivialaseid artikleid, saada näpunäiteid, kuidas vormistada erinevaid dokumente jne. Tulevikus peaks arhiivi koduleheküljel olema vöimalik ka teha infootsingut Saksamaa eestlaste arhiivikogudest.

Kölni Eesti Rahvuskoondisel on hea meel kutsuda üles köiki Saksamaa eestlasi aktiivselt kaasa aitama eestlaste kultuuripärandi säilitamisele.

Eesti Arhiiv Saksamaal kodulehekülg on valminud Kölni Eesti Rahvuskoondise ja Baltic Heritage Network’i ühistööna.

Kodulehekülje väljatöötamist toetas Rahvuskaaslaste programm (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusminsisteerium). Täname!